ОБЯВЛЕНИЕ

13.11.2019

  На основание чл.37ж, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие – Смолян, Ви уведомява, че са изготвени предварителните регистри по чл.37ж, ал.7 от същия закон, въз основа на подадените от вас заявления на основание чл.37ж, ал.2, за стопанската 2019/2020 г. и други данни за съответните землища и кандидати.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 

 

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - График