> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

08.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на

обществено обсъждане на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ I-Озеленяване с присъединяване към УПИ II-420 за жилищно строителство в кв.30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе от 13.00 часа на дата 15.11.2019 год. в офис на бул. “България“ №84, гр. Смолян.