> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧ

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

19.11.2012

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, 

С ПРЕДМЕТ: "Изработка и периодични доставки на ковчези за нуждите на община Смолян"

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 - Техническа спецификация

Приложение №2 - Указание към участниците

Приложение №3 - Методика за оценка

 

ОБРАЗЦИ

Образец №1 - Административни сведения

Образец №2 - Списък на ключовите специалисти

Образец №3 - Декларация подизпълнители

Образец №4 - Декларация подизпълнител

Образец № 5 - Техническа оферта

Образец № 6 - Ценова оферта

Образец №7 - Проект на договор

Образец №8 - Декларация за ангажираност