> Начало > Обяви и съобщения > КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

06.11.2019

 СПИСЪК

на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Социален работник“ – 1 щ. бр. и длъжността „Логопед“ 1 щ. бр. в Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст


След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения Конкурс за подбор на персонал на Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст в гр. Смолян, кв. Каптажа, За длъжността „Социален работник“

  • Допуснат до явяване на интервю е следният кандидат:

1. Лидия Станиславова Буйкова

Допуснатият кандидат следва да се явят на интервю на 11 ноември 2019 г., 17.00 часа в зала 211, ет. 2 в сградата на Община Смолян.

  • Недопуснат до явяване на интервю е следния кандидат:

1. Мария Георгиева Аврамова – не притежава завършено Висше образование в нито една от изискуемите области на висшето образование.
Кандидатът е представил Диплома за полувисше образование по специалност: Технология на машиностроенето и уредостроенето, която не попада в обхвата на обявените области на висшето образование, а именно: Социални, стопански и правни науки; Хуманитарни науки; Педагогически науки.

За длъжността „Логопед“
Няма подадени заявления

 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд