> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-1179 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-1179 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.10.2019

 ЗАПОВЕД №РД-1179 / 31.10.2019 г., за въвеждане движение с ограничена пропускливост за всички  МПС в с. Момчиловци.

инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян.