> Начало > Избори за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г. > ЗАПОВЕД №РД-1128 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-1128 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.10.2019

ЗАПОВЕД №РД-1128 / 24.10.2019 г., за утвърждаване номерацията на избирателна секция в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД - № 21 31 00 089 за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян