> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №3257 ОТ 14.11.2012 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №3257 ОТ 14.11.2012 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2012

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило заявление с вх. № ИРОС 001104/12.11.2012г. 

НАРЕЖДАМ:

  1. Въвеждам движение с ограничена пропускливост в участъка от бул. „България” от входа до изхода на магазин Лидъл , като МПС, ще се движат само в северната лента на южното платно на булеварда.
  2. Срок за изпълнение на заповедта : 30.11.2012г.-21.12.2012г.
  3. Пътната сигнализация , оказваща новата организация на движение да отговаря на изискванията на Наредба № 3/2010г.на МРРБ. Отговорник за целостта и изправността на сигнализацията и господин Ангел Гьоков, технически ръководител на обекта. Тел. за контакт-0885-899054.
  4. По време на строителните работи , фирмата изпълнител да информира писмено ЦСНП- Смолян, за сроковете на ремонта.

ЗАПОВЕД №3257

 

Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян