> Начало > Регистри > ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

  

Заповед

Наименование на строежа

Местонахождение

Предприети действия

1

№1506  от 20.08.2013г.

"Пристройка-тераса"

ПИ с идентификатор 67653.925.403 УПИ VІ кв.8 кв. Устово

Решение №7984 на ВАС - отменена

2

№1683 от 16.09.2013 г.

"Кафетерия ТИМ" 

ПИ с идентификатор 67653.922.315 кв.133 кв. Райково

Принудително премахване

 

3

№1954 от 21.10.2013 г.

"Павилион за бръснаро-фризьорски услуги"  по чл.57а от ЗУТ

ПИ с идентификатор 67653.922.709 и 315 УПИ ІХ 2750 кв.55 кв. Райково

Премахнат доброволно

4

№461 от 31.03.2014 г.

"Масивна сграда с пристройки"

ПИ  с идентификатор 67653.914.269 УПИ І-Озеленяване кв.46 Г.Смолян

Потвърдена от ВАС 

В процедура по Принудително премахване

5

№504 от 07.04.2014 г.

"Пристройка към съществуващи гаражи"

ПИ с идентификатор 67653.917.590 УПИІ кв.218 Смолян

Премахнат доброволно

6

№677 от 08.05.2014 г.

"Пристройка - входно антре, баня и тоалетна"

ПИ с идентификатор 67653.925.250 УПИ І кв.16 кв. Устово

Премахнат доброволно

7

№1511 от 06.08.2014 г.

"Надстройка на жилищна сграда"

УПИ ХVІ-165 кв.10 с. Соколовци

В процедура по доброволно премахване

8 №247 от 09.02.2015 г. "Пристройка към жилищна сграда" УПИ IV-2122 кв.216 гр. Смолян
Потвърдена от ВАС 
В процедура по Принудително премахване
9 №РД-0183 от 25.02.2016 г "Търговски обект чайна" ПИ  с идентификатор 69345.6.163 с. Стойките ктя "Малина" Пампорово В процедура по обжалване
10

 

№РД-0987 от
15.11.2017г
.“Сграда за ски училище и ски гардероб
ПИ с идентификатор
69345.6.1148 с. Стойките ктя „Малина“
Пампорово

Заповедта е изпълнена
11 №РД-0548 от 17.05.2019 год.
„Пристройка на север от жилищна сграда“
ПИ №272 УПИ ІІ -272 кв. 30 по плана на с. Сивино Община Смолян
В процедура
12 №РД-0549 от 17.05.2019 год. "Нова покривна конструкция на жилищна сграда“
ПИ с идентификатор 67653.924.618 кв.38 кв. Устово гр. Смолян  В съдебна процедура