> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чр

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.09.2019

 Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“


19.06.2020 г.

PDF Файл - Протокол


02.10.2019 г.

PDF Файл - Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

 

PDF Файл - Информация за публикувана в профила на купувача обява

PDF Файл - Обява за обществена поръчка

PDF ФайлПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Техническо задание

Технически спецификаци за строителство на обекта по обособена позиция

 Приложения по обособена позиция
Архитектурно заснемане, доклад от ОЕЕ и технически паспорт

PDF Файл - ОП 1 БЛОК „ОРФЕЙ 3“ ZIP Архив - ОП 1 БЛОК „ОРФЕЙ 3“
PDF Файл - ОП 2 ЖИЛИЩЕН БЛОК 22 ZIP Архив - ОП 2 ЖИЛИЩЕН БЛОК 22
PDF Файл - ОП 3 ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ ZIP Архив - ОП 3 ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“
PDF Файл - ОП 4 МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8 ZIP Архив - ОП 4 МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8
PDF Файл - ОП 5 УЛ. ОСТРИЦА № 24 ZIP Архив - ОП 5 УЛ. ОСТРИЦА № 24
PDF Файл - ОП 6 ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50 ZIP Архив - ОП 6 ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50
PDF Файл - ОП 7 ВОЕНЕН БЛОК  № 2 ZIP Архив - ОП 7 ВОЕНЕН БЛОК  № 2
PDF Файл - ОП 8 БЛОК „ОРФЕЙ 2" ZIP Архив - ОП 8 БЛОК „ОРФЕЙ 2"
PDF Файл - ОП 9  МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. КАРЛЪК № 5 ZIP Архив - ОП 9  МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. КАРЛЪК № 5
PDF Файл - ОП 10 БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16 ZIP Архив - ОП 10 БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16
PDF Файл - ОП 11 УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК № 2 ZIP Архив - ОП 11 УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК № 2
PDF Файл - ОП 12 УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК „КИТКА“ ZIP Архив - ОП 12 УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК „КИТКА“

 

PDF ФайлПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата

PDF ФайлПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Проект на договор

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Образци