> Начало > Обяви и съобщения > КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

21.08.2019

 Конкурс за заемане на длъжност: „Специалист по качеството на атмосферния въздух“ по договор по ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 

 

PDF Файл - Обявление