ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК)

  

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ
– 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

За повече информация, посетете интернет страницата на Общинска избирателна комисия Смолян ОИК-Смолян