ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

 

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ
– 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

За повече информация, посетете интернет страницата на Централна избирателна комисия ЦИК