ПРОГРАМА НА ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС РОЖЕН 2019

10.07.2019

ПРОГРАМА НА ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС РОЖЕН 2019

Всички участници в конкурса следва да бъдат на сцените, на които са разпределени, 1 (един) час преди времето на тяхното изпълнение и да съобщят за присъствието си на екипа, отговарящ за съответната сцена.