> Начало > Обществени обсъждания > Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане

27.06.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински съвет – Смолян, Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Смолян, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ДЪЛГ за финансирането на проект на Община Смолян чрез кредит от Фонд за устойчиви градове.
Дългосрочният дълг ще бъде за изпълнението на проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“.

Обсъждането ще се проведе на 05.07.2019 г. от 15,30 часа в зала 247 на Община Смолян.

 

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян