> Начало > Ин Витро > РЕШЕНИЕ №1

РЕШЕНИЕ №1

26.06.2019

 Р Е Ш Е Н И Е № 1
от 19.06.2019 г.


На 19.06.2019 г. се проведе първото заседание за 2019 г. на Постоянната комисия по ИН ВИТРО. Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Николов – Секретар на Община Смолян - присъствал
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Равелов – директор на дирекция ПНО – отсъствал

ЧЛЕНОВЕ:
1. Мария Семерджиева – Председателна Постоянната комисия по ЗСДОКВМС в Общински съвет – Смолян - присъствала;
2. д-р Димитър Делчев – Лекар- акушер-гинеколог в МБАЛ – АД гр. Смолян- присъствал;
3. д-р Марияна Методиева – Член на Постоянната комисия ва ЗСДОККВМС в Общински съвет – Смолян - отсъствала;
4. Мария Караиванова – Координатор към Фондация „Искам бебе” отсъствала;
5. Любка Бадева- Танчева – Главен експерт в Дирекция „МППОД”- присъствала

назначена със Заповед № РД-0724/12.09.2018 г. от Кмета на Община Смолян – Николай Мелемов.
По чл.6 от Правилника за финансово подпомагане на изследванията и процедури, свързани с лечението на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян, комисията разгледа документите на 2/две/ семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми и взе следното решение за отпускане на средства за лечение на безплодие:
1. Заявление с вх. № ДЛ003139/03.04.2019 г., одобрено за финансово подпомагане от Община Смолян с 2 000 лв.

2. Заявление с вх. №ДЛ003979/30.04.2019г.,одобрено за финансово подпомагане от Община Смолян с 2 000 лв.


МОМЧИЛ НИКОЛОВ  ……………………..
Председател на постоянната Комисия по
Ин Витро към Община Смолян и
Секретар на Община Смолян