> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI о

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

27.06.2019

 Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“.


03.10.2019 г.

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложения


18.09.2019 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците


09.07.2019 г.

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


PDF Файл - Информация за публикувана в профила на купувача обява

PDF Файл - Обява за обществена поръчка

PDF Файл - Техническо задание

PDF Файл - Указания и изисквания.

PDF Файл - Проект на договор

PDF Файл - Методика

WORD Файл - Образци