> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.11.2012 г. ОТ 13:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.11.2012 г. ОТ 13:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

24.10.2012

ПОКАНА 

 

 

На основание §38 от ПЗР на Закона за горите (Обн.ДВ бр.19 от 08.03.2011год.), чл.129, ал.6 от Наредба №6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (ОБН.ДВ бр.27 от 2004 год.). 

Община Смолян КАНИ всички заинтересовани лица в сградата на общината, зала 247, на 14.11.2012 год. /сряда/ от 13:30 часа за ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на предложения за приемане Горскостопански План за горите, собственост на Община Смолян в обхвата на Южноцентрално държавно предприятие - гр.Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство - Смолян”.


Николай Мелемов

Кмет на Община