ЗАПОВЕД №РД-0550 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.05.2019

Заповед №РД-0550 от 17.05.2019 г. на Кмета на община Смолян за временно спиране на движението в предизборния и изборния ден.