Машинно гласуване

 

 

Разяснителен видеоклип на ЦИК за машинно гласуване при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г.

 

 

Машинно гласуване на избиратели

 

 

Обучителен видео материал, предназначен за членовете на СИК,
за провеждане на машинно гласуване