СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

15.05.2019

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

  

 ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ  НАСЕЛЕНО МЯСТО  АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
 № 22 31 00 001 гр. Смолян Бивш кафе-клуб букмейкърски пункт (Еврофутбол), ул. „Миньорска” № 30Б
 № 22 31 00 002 гр. Смолян

Административна сграда на „Смолян – Автотранспорт“ ЕООД,ІІ-ри етаж, стая № 204 (залата), бул. „България“ № 85

 № 22 31 00 003 гр. Смолян Общностен център в двора на филиал „Снежанка” към Детска градина „Зорница”, ул. „Христо Христов” № 31
 № 22 31 00 004 гр. Смолян Клуб в квартала, ул. „Пол Люкас” № 2
 № 22 31 00 005 гр. Смолян ОУ „Юрий Гагарин”, ул. „Георги Кирков” № 10
 № 22 31 00 006 гр. Смолян Областно пътно управление - Смолян (залата), бул. „България” № 79
 № 22 31 00 007 гр. Смолян Стол в ТПК „Първи май”, бул. „България” № 75
 № 22 31 00 008 гр. Смолян Читалище „Христо Ботев - 1871”, бул. „България” № 80
 № 22 31 00 009 гр. Смолян СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, бул. „България” № 59
 № 22 31 00 010 гр. Смолян Спортна зала – І-ви етаж (малък салон), ул. „Димитър Благоев” № 22
 № 22 31 00 011 гр. Смолян Спортна зала – І-ви етаж, ул. „Димитър Благоев” № 22
 № 22 31 00 012 гр. Смолян Изложбена зала „Петър Стайков”, бул. „България” № 43
 № 22 31 00 013 гр. Смолян „Мелиорации” ООД, ІІ-ри етаж, стая № 4 бул. „България” № 35
 № 22 31 00 014 гр. Смолян Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив, І-ви етаж, стая № 105, ул. „Полк. Дичо Петров” № 28
 № 22 31 00 015 гр. Смолян ПГИ „Карл Маркс” (главен вход вдясно), ул. „Елица” № 1
 № 22 31 00 016 гр. Смолян Общински информационен център (Младежки дом), бул. „България” № 5
 № 22 31 00 017 гр. Смолян Общинска заседателна зала (западна фасада), бул. „България” № 12
 № 22 31 00 018 гр. Смолян СУ „Отец Паисий”, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1
 № 22 31 00 019 гр. Смолян Обреден дом (ритуална зала), бул. „България” № 10
 № 22 31 00 020 гр. Смолян ВСУ „Черноризец Храбър” (зала № 13), ул. „Перелик” № 2
 № 22 31 00 021 гр. Смолян „Център за обучение, подкрепа на предприемачеството и трансгранични инициативи“ - Алибеев конак, ул. „Шипка” № 7
 № 22 31 00 022 гр. Смолян Детска градина „Родопчанче”, ул. „Митко Палаузов” № 1
 № 22 31 00 023 гр. Смолян Клуб – Кетевска махала, ул. „Шипка” № 22
 № 22 31 00 024 гр. Смолян ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ул. „Тунджа” № 18
 № 22 31 00 025 гр. Смолян Снек-бар „Роби“, ул. „Изворна” № 13
 № 22 31 00 026 гр. Смолян Бивш ресторант „Родопи” – І –ви етаж, ул. „Родопи“ № 99
 № 22 31 00 027 гр. Смолян Читалище „Орфееви гори – 1870”, ул. „Гимназиална” № 1
 № 22 31 00 028 гр. Смолян Българо-Германски център за професионално обучение (ресторант), ул. „Коста Аврамиков” № 23
 № 22 31 00 029 гр. Смолян Читалище „Кирил Маджаров - 1866”, ул. „Медникарска” № 1
 № 22 31 00 030 гр. Смолян ОУ „Стою Шишков”, Ресурсен кабинет № 1, І-ви етаж, ученически вход, ул. „Кирил Маджаров” № 7
 № 22 31 00 031 гр. Смолян ОУ „Стою Шишков”, Ресурсен кабинет № 3, І-ви етаж, ученически вход, ул. „Кирил Маджаров” № 7
 № 22 31 00 032 гр. Смолян Стол на СПГТС „Никола Й. Вапцаров” (бивш военен клуб), ул. „Братан Шукеров” № 5
 № 22 31 00 033 гр. Смолян СПГТС „Никола Й. Вапцаров”, Ресурсен център, ул. „Братан Шукеров” № 19
 № 22 31 00 034 гр. Смолян Ученическо общежитие – ж. к. „Петровица”, ул. „Братан Шукеров” № 25
 № 22 31 00 035 гр. Смолян Заведение в квартала, ул. „Цар Симеон” № 35
 № 22 31 00 036 с. Влахово Клуб

 № 22 31 00 037

(Няма заличени лица)

с. Дунево Кметство (сградата на ГД ПБЗН – МВР София)
 № 22 31 00 038 с. Левочово
с. Писаница 
с. Хасовица
Бившето училище – столовата, І-ви етаж
 № 22 31 00 039 с. Бостина Библиотека на читалище „Просвета - 1946”
 № 22 31 00 040 гр. Смолян Механа „Деси“, ул. „Станевска“ № 20

 № 22 31 00 041

(Няма заличени лица)

с. Соколовци Бившето училище
 № 22 31 00 042 с. Момчиловци Читалище „Светлина - 1925”, ет. 1, Туристически информационен център, ул. „Елица” № 7
 № 22 31 00 043 с. Момчиловци Кметството, ул. „Елица“ № 5

 № 22 31 00 044

(Няма заличени лица)

с. Кутела Читалище „Зора - 1956”
 № 22 31 00 045 с. Виево Читалище „Искра - 1957”
 № 22 31 00 046 с. Славейно Читалище "Съгласие - 1883"
 № 22 31 00 047 с. Петково Клуб на хора с увреждания
 № 22 31 00 048 с. Белев дол Читалище "Светлина - 1982"

 № 22 31 00 049

(Няма заличени лица)

с. Катраница Бившето училище

 № 22 31 00 050

(Няма заличени лица)

с. Тикале Читалище "Светлина - 1958"

 № 22 31 00 051

(Няма заличени лица)

с. Градът Кметството
 № 22 31 00 052 с. Река Кметството

 № 22 31 00 053

(Няма заличени лица)

с. Селище  Общинска административна сграда
 № 22 31 00 054 с. Требище Кметството
 № 22 31 00 055 с. Търън Кметството

 № 22 31 00 056

(Няма заличени лица)

с. Еленска Клуб
 № 22 31 00 057 с. Подвис
с. Остри пазлак
Читалище "Момчил юнак - 1997"

 № 22 31 00 058

(Няма заличени лица)

с. Лъка Кметството

 № 22 31 00 059

(Няма заличени лица)

с. Стража Кметството

 № 22 31 00 060

(Няма заличени лица)

с. Орешец
с. Кокорово
Читалище "Светлина"
 № 22 31 00 061 с. Ровина Административна сграда на ДПЛПР (залата – I-ви етаж)

 № 22 31 00 062

(Няма заличени лица)

с. Полк. Серафимово 
с.Чучур
Клуб на РВК „Орфей” - Смолян

 № 22 31 00 063

(Няма заличени лица)

с. Фатово Дом за стари хора
 № 22 31 00 064 с. Чокманово Читалище "Христо Ботев - 1892"
 № 22 31 00 065 с. Смилян Читалище „Асен Златаров -1927”, ул. „Бреза” № 18
 № 22 31 00 066 с. Смилян Детска градина „Дъга” (бившата „Вела Пеева”), ул. „Девети септември” № 20

 № 22 31 00 067

(Няма заличени лица)

с. Вълчан
с. Змиево
Общинска административна сграда
 № 22 31 00 068 с. Чеплетен Чителище "Устрем"

 № 22 31 00 069

(Няма заличени лица)

с. Кошница
с. Милково
Читалище "Братан Шукеров - 1959"

 № 22 31 00 070

(Няма заличени лица)

с. Горово
с. Ельово
Общинска административна сграда
 № 22 31 00 071 с. Букаците 
с. Липец
Общинска административна сграда

 № 22 31 00 072

(Няма заличени лица)

с. Сивино
с. Люлка 
с. Сърнино
Читалище "Иван Вазов - 1948"
 № 22 31 00 073 с. Горна Арда
с. Билянска 
с. Средок
Чаталище "Бащино огнище"
 № 22 31 00 074 с. Арда
с. Алиговкса
с. Гоздевица
с. Гудевица
с. Речани
Читалище "Извор - 1920"
 № 22 31 00 075 с. Бориково
с. Потока
с. Черешките
Общинска административна сграда
 № 22 31 00 076 с. Могилица
с. Исьовци
Читалище "България - 1937"
 № 22 31 00 077 гр. Смолян ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил Димитров” – бивш стол, 
ул. „Полк. Дичо Петров” № 30
 № 22 31 00 078 с. Буката Читалище "Никола Йонков Вапцаров"

 № 22 31 00 079

(Няма заличени лица)

с. Кремене
с. Киселчово
с. Димово
с. Надарци
с. Попрелка
с. Черешово
с. Ухловица
с. Черешовска река
Хранителен магазин на РВК "Орфей" - Смолян
 № 22 31 00 080 с. Турян
с. Пещера
Общинска административна сграда
 № 22 31 00 081 гр. Смолян Ученическо общежитие – ж. к. Петровица, ул. „Бр. Шукеров“ № 25
 № 22 31 00 082 с. Мугла
с. Чамла
Кметството
 № 22 31 00 083 с. Гела
с. Заевите
Читалище "Създание - 1929"

 № 22 31 00 084

(Няма заличени лица)

с. Солища
с. Стикъл
Читалище "Наука"
 № 22 31 00 085 гр. Смолян ПГИ „Карл Маркс” (главен вход вляво), ул. „Елица” № 1
 № 22 31 00 086 с. Широка лъка
с. Върбово
с. Кукувица
Читалище „Екзарх Стефан І - 1872 ” – зала, ул. „Кап. Петко войвода” № 26
 № 22 31 00 087 с. Стойките
с. Гращица
Кметството
 № 22 31 00 088 гр. Смолян Клуб на пенсионера, бул. "България" №37