> Начало > Избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г. > ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

14.05.2019

ДО
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г. и съгласно Решение № 38-ЕП от 13.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Смолян, на 20.05.2019 г., в сесийна зала на Общинска администрация – Смолян, ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) по следния график:


- от 10.00 ч. – СИК в населени места на общината

 • от № 36 до № 39
 • от № 41 до № 76
 • от № 78 до № 80
 • от № 82 до № 84
 • от № 86 до № 87

- от 14.00 ч. – СИК в гр. Смолян

 • от № 1 до № 35
 • № 40
 • № 77
 • № 81
 • № 85
 • № 88
 • № 89

Задължително е присъствието на председателите, заместник-председателите и секретарите на СИК.

Предварително ще се предоставят методически указания и други материали, поради което е необходимо участниците в обучението да се явят за регистрация най-малко 30 мин. преди обявения по-горе час.

ВАЖНО! УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА НОСЯТ ИЗДАДЕНИТЕ ИМ ОТ РИК - СМОЛЯН УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СИК, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ.

Телефони за допълнителна информация: 0301/67646 и 67643, GSM: 0887 077 344 и 0879 903 353.