ЗАПОВЕД №РД-0531 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.05.2019

Заповед №РД-0531 от 09.05.2019 г. на Кмета на община Смолян за осигуряване на условия за спокойното протичане на изборния ден по време на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г., с цел недопускане на нарушения на обществения ред и осигуряване на равнопоставеност, както и гарантиране спазването на забраната за предизборна агитация в предизборния и изборния ден, възниква необходимост от въвеждане на временна забрана за провеждане на масови мероприятия и продажба на алкохолни напитки на територията на община Смолян.