Разяснителна кампания

  

 Разяснителна кампания на ЦИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България – 26 май 2019 г.

 

 


Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.  


Избиратели с трайни увреждания


Как се гласува


Гласуване с преференции