ЗАПОВЕД №РД-0238 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.04.2019

ЗАПОВЕД №РД - 0238 от дата 01.04.2019 г. на Кмета на община Смолян за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Смолян.