ЗАПОВЕД №РД-0237 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.04.2019
ЗАПОВЕД №РД - 0237 от дата 01.04.2019 г. на Кмета на община Смолян за образуване на 88 (осемдесет и осем) броя избирателни секции на територията на община Смолян за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.