> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

29.03.2019

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

Изготвен е проект на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община Смолян по предложение на група съветници от ГЕРБ.
На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: [email protected] или на адрес: бул. "България" № 12, 4700 Смолян, България, в рамките на работното време, от 8.00 до 17.00 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

PDF Файл - Мотиви

PDF Файл - Проект на Правилник

PDF Файл - Заявление - Декларация


 

СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИ КОМИТЕТ 

 

17.05.2019 г.

PDF Файл - Становище на Български Хелзински Комитет по проект на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община Смолян