ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

11.03.2019

 

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 

 

WORD файл - Заявка за участие

  

  

ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДЕ ВЪРНАТА
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ЮНИ 2019 ГОДИНА

на e-mail: [email protected]
или на адрес: гр. Смолян 4700, бул. “България” №12, Община Смолян, Дирекция “Международни проекти, програми и обществени дейности“, за “Рожен“ – 2019 г.
Телефони за справки, относно заявките: 0301/67 652, 67 645, 67 654.