СТАТУТ

11.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съборът на народното творчество и животновъдството „Рожен“ е културно събитие, наследник на Роженския събор, започнал като родова среща през 1898 г. и развил се в следващото столетие като Национален фолклорен събор.

Събитието, с участието на многолюдна публика и изпълнители, представя народната музика, обичаи, обредност, словесен фолклор, танци, облекла и носии – цялостната традиционна народна култура. В съвременния свят това богатство носи радост, гордост, национално самосъзнание и насърчава издирването, съхраняването, популяризирането и разпространението на етнокултурата. Заедно с това наследство, Съборът включва мащабно изложение на традиционния български поминък, животновъдството, представен в съвремието ни.

Съборът включва:

 • Фолклорен конкурс „Рожен“-2019
 • Традиционни занаяти
 • Етнографски и музейни експозиции
 • Изложение на овце, кози, кучета и говеда
 • Млечни и месни продукти от фермата
 • Изложение на био храни и напитки
 • Кулинарни шоута и чевермета
 • Местни обичайни ястия и печива
 • Конни атракции
 • Народни веселби и надигравания

Съборът се провежда на Роженските поляни, Община Смолян на 19, 20 и 21 юли 2019 година. Организира се от Община Смолян и Сдружение „Рожен – Наследство в бъдещето“.

ІІ. РЕГЛАМЕНТ НА ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „РОЖЕН“

Участието в Конкурса е доброволно и без такса.

В Конкурса могат да се представят народни певци, инструменталисти, танцьори, разказвачи, певчески и танцови състави, групи за народни обичаи и обреди , оркестри и ансамбли.

В изявите не се допуска участие на професионалисти.

Допуска се участието и на чуждестранни състави и индивидуални изпълнители на български фолклор.

Ще се проведе конкурс за автентична народна мъжка, женска и детска носия и атрактивното й представяне.

На четири сцени участниците в Конкурса представят своя програма при следния регламент:

 • Танцови състави и групи за народни обичаи – 8 мин.
 • Певчески и инструментални групи – 6 мин.
 • Индивидуални изпълнители – 5 мин.

Изпълненията се наблюдават и оценяват от компетентно жури, като най-добре представилите се получават I-ва, II-ра, III-та в отделните категории. Всички участници получават грамоти за участие.

Авторските права върху изпълненията принадлежат изцяло на организаторите.

Програмата на Събора може да се заснема и излъчва от електронните медии само след предварително сключени договори с организаторите.

Кандидатите подават заявка за участие по образец, публикуван в сайта на Община Смолян: www.smolyan.bg и разпратен до всички общини в България.

Заявката за участие включва: наименование на състава, институция, ръководител, брой на изпълнителите, електронен адрес и телефони за връзка, репертоар, времетраене на изпълненията, допълнителна информация, относно желания ден и час за участие на състава.

В рамките на три работни дни ще бъде направено потвърждение на всяка подадена заявка.

Редът на изпълненията в програмата ще е съобразен с поредността на получените заявки.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата в зависимост от броя на подадени заявки, отнасящи се за един и същ ден и час.

Разходите по пътуването и престоя, нощувки и храна са за сметка на участниците.

Срок за подаване на заявките не по-късно от 14.06.2019 г. на e-mail: [email protected] или на адрес: гр. Смолян 4700, бул. “България” №12, Община Смолян, Дирекция “Международни проекти, програми и обществени дейности“, за „Рожен”.
Телефони за справки, относно заявките: 0301/67 652, 67 645, 67 654.

Окончателната конкурсна програма ще бъде публикувана на сайта на Община Смолян www.smolyan.bg на 01.07.2019г.

Актуална информация, свързана със Събор на народното творчество и животновъдство „Рожен“-2019г., периодично ще бъде публикувана в официалния сайт на Община Смолян: www.smolyan.bg


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян