> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПР

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

27.11.2018

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“

Обособена позиция № 1 – Доставка на месо и месни продукти и риба.

Обособена позиция № 2 – Доставка на пакетаж, варива, яйца, консерви.

Обособена позиция № 3 – Доставка на захарни изделия и безалкохолни напитки.

Обособена позиция № 4 – Доставка на мляко и млечни продукти.

Обособена позиция № 5 – Доставка на хляб и хлебни изделия.

Обособена позиция № 6 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци.

 

ZIP Архив - ДОКУМЕНТАЦИЯ

 


11.02.2019 г.

PDF Файл - Съобщение относно: Отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“ и класиране на участниците в обществена поръчка


18.03.2019 г.

PDF Файл - Доклад

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Решение


19.03.2019 г.

PDF Файл - Решение №2