> Начало > Обществени поръчки > ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА X

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

10.10.2018

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

„АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ЕЛИЦА, С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН“.


07.01.2019 г.

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложение


12.12.2018 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане на оферти за участие в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП


26.10.2018 г.

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - АОП - Информация в профил на купувача

PDF Файл - ОБРАЗЕЦ НА ОБЯВА - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

PDF Файл - Технически спецификации

ZIP Архив - Инвестиционен проект

EXCEL Файл - Количествена сметка

PDF Файл - Указания и изисквания

PDF Файл - Проект на договор

PDF Файл - Методика

WORD Файл - Образци