> Начало > Защита на личните данни > УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

25.05.2018

 

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ