> Начало > Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

PDF Файл - Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2020 г.

PDF Файл - Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2019 г.

PDF Файл - Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

PDF Файл - Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Смолян

PDF Файл - Приложение № 1 към чл. 17, ал. 3 от Вътрешните  правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Смолян

PDF Файл - Приложение № 2 към чл. 32, ал. 1 от Вътрешните  правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Смолян

PDF Файл - Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1 от Вътрешните  правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Смолян

PDF Файл - ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.  на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

PDF Файл - РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЯН ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЗДОИ

PDF Файл - СПИСЪК ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ЗДОИ