> Начало > Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

PDF Файл - Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2023 г.

PDF Файл - Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2022 г.

PDF Файл - Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2021 г.

PDF Файл - Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2020 г.

PDF Файл - Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2019 г.

PDF Файл - Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

PDF Файл - Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Смолян

PDF Файл - Приложение № 1 към чл. 17, ал. 3 от Вътрешните  правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Смолян

PDF Файл - Приложение № 2 към чл. 32, ал. 1 от Вътрешните  правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Смолян

PDF Файл - Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1 от Вътрешните  правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Смолян

PDF Файл - ИНФОРМАЦИЯ НА ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА СМОЛЯН И НАЧИНА НА ЗАПЛАЩАНЕ

PDF Файл - РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЯН ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЗДОИ

PDF Файл - СПИСЪК ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ЗДОИ