> Начало > Ин Витро > РЕШЕНИЕ №1

РЕШЕНИЕ №1

17.05.2018

 Р Е Ш Е Н И Е № 1
от 16.05.2018 г.


На 16.05.2018 г. се проведе първото заседание за 2018 г. на Постоянната комисия по ИН ВИТРО. Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Николов – Секретар на Община Смолян
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Равелов – директор на дирекция ПНО – отсъствал

ЧЛЕНОВЕ:
1. Мария Семерджиева – Председател на Постоянната комисия по ЗСДОКВМС в Общински съвет – Смолян - отсъствала;
2. Вера Вулджева – Член на УС на Фондация „Искам бебе” - отсъствала;
3. д-р Антон Лалов – Лекар- акушер-гинеколог в МБАЛ – АД гр. Смолян;
4. д-р Марияна Методиева – Член на Постоянната комисия ва ЗСДОККВМС в Общински съвет – Смолян - отсъствала;
5. Мария Караиванова – Координатор към Фондация „Искам бебе”
6. Любка Бадева- Танчева – Главен експерт в Дирекция „МППОД”;

Назначена със Заповед № 2546/24.02.2015 г. от Кмета на Община Смолян – Николай Мелемов.
По чл.6 от Правилника за финансово подпомагане на изследванията и процедури, свързани с лечението на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян, комисията разгледа документите на 3 семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми и взе следното решение за отпускане на средства за лечение на безплодие:
1. Заявление с вх. № ДЛ003341/02.04.2018 г., одобрено за финансово подпомагане от Община Смолян с 2 000 лв.

2. Заявление с вх. №ДЛ004112/25.04.2018 г., одобрено за финансово подпомагане от Община Смолян с 2 000 лв.

3. Заявление с вх. №ДЛ004262/30.04.2018 г., одобрено за финансово подпомагане от Община Смолян с 1 000 лв.

МОМЧИЛ НИКОЛОВ
Председател на постоянната Комисия по
Ин Витро към Община Смолян и
Секретар на Община Смолян