> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2018

О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ


КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПАМПОРОВ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на УПИ LIV- озеленяване с присъединяване към нов УПИ LIII-711,672,712,1039 обществено обслужване в кв.1 по плана на гр.Смолян-ч.част.
Общественото обсъждане ще се проведе на 14.05.2018 год. от 15.00 часа на адрес: в гр.Смолян, бул.”България”№22,Снек-бар „Планетариума“.