> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

27.04.2018

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
.

 

Изготвен е проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: [email protected] или на адрес: бул. "България" № 12, 4700 Смолян, България, в рамките на работното време, от 8.00 до 17.00 часа.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
 

 

PDF Файл - Мотиви

PDF Файл - Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 


Вносител: ПК по ЗМСОРС
 

 

 

ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

PDF Файл - Предложение №1

PDF Файл - Предложение №2