> Начало > Обществени поръчки > РЕШЕНИЕ № ПП-04-233/27.08.2012 ГОД. ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ОБЯВЕНА ПОД № 900526

РЕШЕНИЕ № ПП-04-233/27.08.2012 ГОД. ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ОБЯВЕНА ПОД № 9005267 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

27.08.2012

 

РЕШЕНИЕ № ПП-04-233/27.08.2012 ГОД. ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ОБЯВЕНА ПОД № 9005267 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

 

На основание чл.101б ал.5 от Закона за обществени поръчки във връзка с чл.9а ал.5 и ал.6 от ППЗОП с оглед необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана под № 9005267 на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на лаптоп, настолна компютърна конфигурация, мултимедиен проектор с екран, 2 броя дигитални фотокамери, GPS устройство във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Bl.12.03 от 14.04.2011 г. по проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море” с акроним /THRABYZHE/ по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., и изпълнението на ангажиментите на Регионален исторически музей „Стою Шишков” - Смолян за провеждане на АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ КРЕПОСТ „КАЛЕТО’’ ПРИ ПРОХОДНА ПЕЩЕРА СЕЛО КОШНИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН И КРЕПОСТ „КАЛЕТО” КРАЙ ГРАД СМОЛЯН.

 
 

РЕШЕНИЕ № ПП-04-233/27.08.2012 ГОД.