> Начало > Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

26.02.2018

 ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

 

PDF Файл - Община Смолян - Отчет ЗЕЕ - 2017 г.

PDF Файл - Община Смолян - Отчет ЗЕЕ - 2017 г.

PDF Файл - Община Смолян - Отчет ЗЕВИ - 2017 г.

PDF Файл - Община Смолян - Отчет по чл.57 ал.2 от ЗЕЕ

PDF Файл - Закон за енергийната ефективност

PDF Файл - Закон за енергията от възобновяеми източници

PDF Файл - ПДУЕ 2014-2020