> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.09.2012 г. ОТ 10.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА С

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.09.2012 г. ОТ 10.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

23.08.2012

Във връзка с изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян Ви уведомяваме, че на 05.09.2012 г. от 10.00 часа в Сесийната зала на общинска администрация Смолян с адрес: гр.Смолян, бул.България 12, ще се проведе обществено обсъждане на Визията за развитие на град Смолян до 2020 г. и направени предложения за избор на зони за въздействие.


Надяваме се на Вашето активно гражданско участие в процеса на подобряване и обновяване на територията на нашия град.