> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

16.10.2017

На основание, чл. 26, ал. 2, във връзка с ал. 4, и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на 16.11.2017 г. от 17.00 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
С оглед принципите за съгласуваност и откритост отправям покана към общинските съветници и общинската администрация, както и всички граждани и юридически лица, които имат желание да вземат участие в обсъждането му.
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected]
Проектът за изменение и допълнение на Правилника, мотивите и целите, налагащи тези промени, са поместени на сайта на Община Смолян.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН

инж. Димитър Кръстанов


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

PDF Файл - МОТИВИ

PDF Файл - ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА


ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

PDF Файл - ПОСТЪПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1 ОТ 07.11.2017 г.