> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9004663 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

01.08.2012

 

Обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 

 

„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Смолян по обособени позиции“, както следва:

 

  • Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“
  • Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на зидарски и мазачески, настилки, облицовъчни, лепила, пирони и други довършителни материали и изделия“
  • Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на бояджийски материали“
  • Обособена позиция № 4: „Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“
  • Обособена позиция № 5: „Периодични доставки на ВиК материали и други части“
  • Обособена позиция № 6: „Периодични доставки на Ел. материали и други“

 

Документация по Обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а” от ЗОП
 

          Публична покана - строителни материали

  1. Приложение 1 - Техническо задание
  2. Приложение 2 - Указания 
  3. Приложение 3 - Методика за оценка
  4.       Приложение 4 - Образци