> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

05.06.2017

П О К А Н А

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на
община Смолян

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА) във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

Общественото обсъждане ще се проведе на 5 юли 2017 г. от 17.00 часа в заседателна зала № 247, намираща се на втория етаж на административната сграда на Община Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 12.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на общината www.smolyan.bg и са на разположение на заинтересованите лица в стая № 219 в сградата на общината.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗНА, държавните органи, юридическите лица и гражданите могат да правят писмени предложения и становища по проекта на наредбата в срока по чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от ЗНА:

  • на e-mail: [email protected], obshtina [email protected], или да ги депозират в Община Смолян – Център за информация и услуги на гражданите, Приемна № 1 – Деловодство;
  • да представите устно или писмено по време на общественото обсъждане на 5.07.2017 г. от 17,00 часа, а след него до провеждане на заседанието на Общински съвет – Смолян.
    Очаквам Вашите предложения и становища!

Очакваме Ви!

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

PDF Файл - ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН