> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

22.05.2017

П О К А Н А

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Смолян Николай Мелемов кани жителите на община Смолян, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и жителите на общината на Публично обсъждане на проект на бюджет 2017 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Бюджетът на община Смолян е основния финансов план на общината, свързан с предоставяне на услугите на гражданите в сферата на образование, здравеопазване, социални услуги, култура, спорт и други. Стремим се към подобряване условията на живот във всички населени места на територията на общината и към изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

На 30.05.2017 г. /вторник/ от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017година за обсъждане.

Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.

Очакваме предложения за проект на бюджет 2017г., включително на е-mail:[email protected] до два работни дни преди провеждане на публичното обсъждане.


Прикачени файлове

Бюджетна рамка 2017 година
Проект бюджет 2017 година