> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

(ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ) НА 19.06.2017 Г. ОТ 17.00 Ч. В
ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН


Уважаеми граждани, 
съгласно чл. 7 и чл. 26 от ЗНА,
Ви уведомяваме, че на 19.06.2017г. от 17.00ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация (обществено обсъждане) на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Смолян, във връзка с изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност в частта, касаеща категориите кучета, които са освободени от такса - по - специално регистриране на ловните кучета след заплащане на необходимата такса и въвеждане на забрана за хранене на безстопанствени кучета и котки.
Каним Ви да вземете участие в обществената консултация (общественото обсъждане).


С уважение,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА 

МОТИВИ