> Начало > Ин Витро > РЕШЕНИЕ №1

РЕШЕНИЕ №1

16.05.2017

Р Е Ш Е Н И Е № 1
от 12.05.2017 г.


На 12.05.2017 г. се проведе първото заседание за 2017 г. на Постоянната комисия по ИН ВИТРО. Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Николов – Секретар на Община Смолян
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Равелов – директор на дирекция ПНО – отсъствал

ЧЛЕНОВЕ:
1. Мария Семерджиева – Председателна Постоянната комисия по ЗСДОКВМС в Общински съвет – Смолян - отсъствала;;
2. Вера Вулджева – Член на УС на Фондация „Искам бебе” - отсъствала;
3. д-р Антон Лалов – Лекар- акушер-гинеколог в МБАЛ – АД гр. Смолян;
4. д-р Марияна Методиева – Член на Постоянната комисия ва ЗСДОККВМС в Общински съвет – Смолян;
5. Мария Караиванова – Координатор към Фондация „Искам бебе”
6. Любка Бадева- Танчева – Главен експерт в Дирекция „ОД и З”;

Назначена със Заповед № 2546/24.02.2015 г. от Кмета на Община Смолян – Николай Мелемов.
По чл.6 от Правилника за финасово подпомагане на изследванията и процедури, свързани с лечението на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян, комисията разгледа документите на 3 семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми и взе следното решение за отпускане на средства за лечение на безплодие:
1. Заявление с вх. № ДЛ003886/21.04.2017 г., одобрено за финанасово подпомагане от Община Смолян с 2 000 лв.

2. Заявление с вх. №ДЛ003858/21.04.2017 г., одобрено за финанасово подпомагане от Община Смолян с 1 600 лв.

3. Заявление с вх. № ДЛ001809/24.02.2017 г., одобрението се отлага, поради непредставена Етапна епикриза от лечебно заведение, където ще бъде осъществена процедурата.



МОМЧИЛ НИКОЛОВ
Председател на постоянната Комисия по
Ин Витро към Община Смолян и
Секретар на Община Смолян