> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

05.05.2017

На основание, чл. 26 ал. 2, във връзка с ал. 4, предложение второ и във връзка с чл.7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на 19.05.2017 г. от 16.30 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
С оглед принципите за съгласуваност и откритост отправям покана към членовете на Временната комисия, определени с Решение № 441/14.03.2017 г. на Общинския съвет по подготовката на проекта за допълнение и изменение на Правилника, общинските съветници и общинската администрация, както и всички граждани и юридически лица, които имат желание да вземат участие в обсъждането му.
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected]
Проектът за изменение и допълнение на Правилника, мотивите и целите, налагащи тези промени, са поместени на сайта на Община Смолян.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН
инж. Димитър Кръстанов


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

PDF Файл - ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН

PDF Файл - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА