СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО РОДОПА БИЛДИНГ"ООД, ФЕЛИКС СТОЯНОВ КАБАДОЗОВ, ЛЮБОМИР АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ПЛАМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, РУМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ХАЙРИ ШАБАНОВ МАНАФОВ, ДАФИНА ЯСЕНОВА ГЪЛЪБОВА, МБАЛ"Д-Р БР.ШУКЕРОВ" АД, "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СМОЛЯН"ЕООД, ЦСМП, БИСЕР АСЕНОВ ГЪЛЪБОВ, АСЯ АСЕНОВА ЯНКОВА, ДЕТЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА, АСЕН ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ, НЕВЕНА АНЛИЩАЛОВА, ЕВГЕНИЯ АНТОНОВА КАБАДОЗОВА.

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 54 / 11.07.2012год. на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ