> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

ПОКАНА

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

На основание чл. 84, ал. 1, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 12 и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, община Смолян отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година и промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
 

Публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2017 година на община Смолян, ще се състои на 05.12.2016 г. /понеделник/ от 17:30 часа в зала 247 на общинска администрация.
Каним всички жители на община Смолян да вземат участие в публичното обсъждане.
 


Проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности

Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

Проект на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян