> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ СИМЕОНОВ ДРАГНЕВ И ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ДРАГНЕВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ СИМЕОНОВ ДРАГНЕВ И ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ДРАГНЕВА

10.07.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройството на територията Ви съобщаваме, че е подписана и предоставена Заповед № 45 / 28.05.2012г. на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ