> Начало > Обяви и съобщения > УВЕДОМЛЕНИЕ № 10 ОТ 06.07.2012г.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 10 ОТ 06.07.2012г.

06.07.2012

Дикран Месроб Норшаян и всички заинтересовани лица, че съгласно Заповед
№ 1741 / 11.06.2012г. на Кмета на Община Смолян, на 31.07.2012г. ще се извърши изземване на общинско жилище, находящо се на адрес гр.Смолян, кв. Устово, ул. „Братан Шукеров” № 16, в жилищен блок „Подвис” ап. №4.
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  №10