> Начало > Ин Витро > РЕШЕНИЕ №2

РЕШЕНИЕ №2

10.11.2016

РЕШЕНИЕ №2
от 04.11.2016г.

На 04.11.2016 г. се проведе второто заседание на Постоянната комисия по ИН ВИТРО.

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Николов - Секретар на Община Смолян

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Равелов - директор на дирекция ПНО

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Семерджиева - Председател на постоянната комисия по ЗСДОКВМС в Общински съвет - Смолян ;
  2. д-р Марияна Методиева - член на ПК по ЗЦДОКВМС в Общински съвет-Смолян;
  3. д-р Антон Лалов - Лекар - акушер-гинеколог в МБАЛ - АД гр. Смолян ;
  4. Любка Бадева - Танчева - Главен експерт в Дирекция „ОД и 3“ ; назначена със Заповед № 2546/24.02.2015 г. от Кмета на Община Смолян - Николай Мелемов.
  5. Мария Караиванова - Координатор към Фондация "Искам бебе" и член на Комисията по ИН ВИТРО

По чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследванията и процедури, свързани с лечението на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян, комисията разгледа документите на 1 семейство и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми и взе следното решение за отпускаме на средства за лечение на безплодие:

  1. Заявление с вх.№ ДЛ006767/31.08.2016 г. одобрено за финансово подпомагане от Община Смолян с 1 000 лв.

 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ
Председател на постоянна Комисия по
Ин Витро към Община Смолян
Секретар на Община Смолян